Τα τελευταία

Νέα & Άρθρα

Τι είναι η Φυσικοθεραπεία;

Τι είναι η Φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία παρέχει σε άτομα ή πληθυσμούς υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη, αποκατάσταση και διατήρηση βέλτιστης κινητικότητας και λειτουργικής ικανότητας για ολόκληρο το εύρος της διάρκειας της ζωής. Αυτό περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργικότητα απειλούνται από το γήρας, τραυματισμούς, νοσήματα, πόνο, διαταραχές, παθήσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η φυσικοθεραπεία ασχολείται με την αναγνώριση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της προοπτικής της κίνησης μέσα από τη σφαίρα της προαγωγής, της πρόληψης, της θεραπείας – παρέμβασης και της αποκατάστασης. Αυτό περικλείει την σωματική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική υγεία. Στη φυσικοθεραπεία περιλαμβάνεται η διάδραση μεταξύ επαγγελματιών υγείας, ασθενών/πελατών και των οικογενειών τους, παρόχων φροντίδας και κοινωνικών ομάδων σε μια διαδικασία όπου η προοπτική για κίνηση αξιολογείται και θέτονται στόχοι, χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες αποκλειστικές των φυσικοθεραπευτών.

Πηγή: WCPT 2014

Ίσως σας ενδιαφέρει επίσης …